Mangeludbedring:

GS Elektronik & Data


Mangeludbedring for kundespecificerede opgaver udføres KUN på FULDT dokumenterede opgaver.
Ved fejl / afvigelser i dokumentationen opfattes opgaven som ikke fuldt dokumenteret.
Overslag gives.

Mangeludbedring udføres i en periode på maksimalt 3 måneder.
Mangeludbedring udføres på GS Elektronik & Data's adresse, alternativt betaler kunden transport / evt. ophold.
Mangeludbedringsperioden er fra fakturadatoen.
Regler for tredieparts produkter er fastsat af de respektive producenter.

GS Elektronik & Data hæfter IKKE for data-tab. Det er kundens ansvar at sikre sine data.
GS Elektronik & Data hæfter IKKE for tabt fortjeneste eller arbejdsløn.
GS Elektronik & Data hæfter IKKE for følgeskader !