HF måleudstyr:

GS Elektronik & Data
GS Elektronik & Data fremstiller komplette løsninger.
Disse løsninger er fuldt integrerede med virksomhedens logistik- og kvalitetsstyringssystemer.

Vi har blandt andet løst opgaver for kabel-tv branchen:

Måleudstyret omfatter:

Scalaranalysatorer.
Målebroer, indkøbte og redesignede.
Netværksanalysatorer
Spectrumanalysatorer
Frekvenstællere
Powermetre

Desuden indgår:
Kabler
Stik
Adaptorer, indkøbte og konstrueret til formålet.
Masser af mekanik

Og sidst men ikke mindst:
Software og en masse Know-How

Se nogle eksempler her på siden ->

HP8712C baseret testplads for kabeltv forstærkere.Komplet med impedansoptimerende enheder, interface, styring og software.
Fuldautomatisk test - fuld interaktivitet mellem bruger og udstyr.
HF switch og forstærkerboks for Scalaranalysator
DC -1GHz
Refleksionsdæmpning: > 25dB DC - 862MHz
Overhøring mellem porte: > 95dB DC - 862MHz
Testfixtur


med impedansoptimering og
Quickadaptere for PG11 tilslutninger
HF forstærker for måling af  3'ordens intermodulation
og støjtal.

Intermodulation < 100dB ved 125 dBµV i 75 ohm.